U cilju daljeg razvoja tržišta državnih hartija od vrednosti i olakšavanja uslova za ulaganje domaćim punoletnim fizičkim licima u državne hartije od vrednosti, Republika Srbija uvodi novi tip državnih hartija od vrednosti – štedne obveznice.

Štedne obveznice predstavljaju pristupačan finansijski instrument, koji zahteva minimalno ulaganje u iznosu od 2.000 dinara za dinarske i 100 evra za kupovinu evro denominovanih štednih obveznica, čime se podstiče štednja u državne hartije od vrednosti.
Štedne obveznice se emituju u dinarima i evrima, sa rokom dospeća od dve, tri, pet i deset godina. Prodaju se po nominalnoj vrednosti koja za dinarske štedne obveznice iznosi 2.000 dinara, dok nominalna vrednost štednih obveznica denominovanih u evrima iznosi 100 evra. Jedan investitor može da kupi najviše 5.000 štednih obveznica denominovanih u dinarima po jednoj emisiji, odnosno 500 štednih obveznica denominovanih u evrima po jednoj emisiji.
Štedne obveznice imaju kupone koji se razlikuju zavisno od ročnosti i valute.
Prodaja štednih obveznica vršiće se preko poslovnica Banke Poštanske štedionice a. d. Beograd, a prilikom njihove kupovine investitor otvara vlasnički i novčani račun u Banci Poštanske štedionice a. d. Beograd. Investitori su oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica. Za više informacija posetite www.posted.co.rs/obveznice.html
Pristupni period za kupovinu štednih obveznica počinje 20. novembra 2017. godine i traje do 11. decembra 2017. godine, dok se podela štednih obveznica vrši po načelu prioriteta, pri čemu prioritet u podeli imaju investitori koji se prvi prijave za kupovinu. Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i u periodu do njihove emisije.

Planirani datum emitovanja štednih obveznica je 27. decembar 2017. godine.