Interesovanje za sticanje licenci posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti ne jenjava. Prema podacima nadležnog ministarstva, uverenje o položenom stručnom ispitu steklo je 1.723 lica, među kojima su i strani državljani sa prebivalištem u Republici Srbiji. Održana su tri ispitna roka i u toku je četvrti, a do kraja godine u planu je još jedan. Prolaznost je 61%.

– Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija očekuje da će se oko 1.000 kandidata prijaviti u dva ispitna roka u 2016. godini – kaže za „eKapiju“ Željko Stojanović, viši savetnik u ovoj instituciji.

Da bi dobili licencu za rad budući posrednici će osim položenog stručnog ispita morati preko svojih firmi da budu upisani i u Registar posrednika, koji je u funkciji od 8. maja 2015. godine. U Registru, koji je dostupan svim korisnicima interneta na adresi www.mtt.gov.rs, polovinom aprila bile su upisane 642 agencije za nepokretnosti koje legalno posluju u Srbiji, sa 1.165 zaposlenih agenata sa položenim stručnim ispitom.

Imajući u vidu procene udruženja posrednika, po kojima se u najboljim vremenima čak 3.000 ljudi bavilo posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, u ovoj branši ima još prostora za dobre agente.

– Poređenja radi, u Hrvatskoj je sada oko 2.250 agenata upisano u Registar posrednika – ističe Stojanović.

– U svakom slučaju država neće ograničavati broj agenata. Sposobni agenti se traže, a mnogo je prostora i za samozapošljavanje (preduzetnici). Treba, takođe, istaći da posrednika ima u 50 gradova u Srbiji i da u mnogim mestima ne posluje nijedna agencija, dok ih u Beogradu ima čak 350 sa 760 zaposlenih – dodaje naš sagovornik.

Afirmacija profesije

Registar posrednika obezbeđuje viši stepen pravne sigurnosti potrošačima i privrednicima koji koriste usluge posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, jača konkurentnost ove važne uslužne delatnosti i bitno smanjuje mogućnost za nelegalno obavljanje poslova posredovanja. Stručna javnost i sami posrednici konstatovali su da je licenciranje agenata afirmisalo profesiju posrednika, tako da ona postaje interesantna i mladim ljudima koji završavaju školovanje, a upravo je završeno i prvo Stručno savetovanje posrednika u Beogradu na kojem su učestvovali renomirani domaći i inostrani predavači.

foto: hxdbzxy/shutterstock.com
U agenciji „Legat“, koja ima dva agenta sa položenim stručnim ispitom, smatraju da je Registar značajno doprineo uvođenju reda u poslovanju u ovoj oblasti i da je polaganje stručnog ispita neophodno i za agente sa dugogodišnjim iskustvom, jer se time stvara red u ovoj oblasti – utvrđuje se ko može, a ko ne da radi u prometu nekretnina.

– Vrlo je bitno da je donet Zakon o prometu i izdavanju nepokretnosti, koji su agenti morali dobro da nauče da bi mogli da polože stručni ispit. Stekli su neka nova znanja, neka su „uobličena“, upoznati su sa praksom drugih zemalja, što sve doprinosi većoj profesionalnosti.

Strože kontrole

Na tržištu nekretnina godinama unazad su cvetali siva ekonomija i rad na crno, pa je licenciranje, između ostalog, imalo za cilj i da uvede red u ovu oblast. Ipak, poređenjem broja lica koja su stekla Uverenje o položenom stručnom ispitu i broja agenata upisanih u Registar posrednika u januaru ove godine utvrđena je razlika od oko 600 agenata.

– To nije dobro – naglašava Stojanović.

– Ukoliko lica sa licencom rade na crno, ona ne ostvaruju prava iz radnog odnosa, a i država je oštećena. Zbog sumnje da veći deo od ovih 600 agenata ipak radi u agencijama širom Srbije, resorno ministarstvo trgovine intenziviralo je kontrole. Ne volim da govorim o kaznama, jer sam zagovornik mekog pristupa – informisanja i edukacije posrednika. Jasno je da se nijednoj agenciji za nepokretnosti ne isplati da zapošljava agente na crno. Pored visokih kazni tu je bitan faktor gubitak renomea agencije. Od marta meseca naknadno je upisano više od 100 agenata u Registar posrednika, tako da ova akcija MTTT daje rezultate – kaže naš sagovornik.

Kada je reč o sivoj ekonomiji, neregistrovanim agencijama i radu lica bez licence koja nisu u radnom odnosu (dva uslova za upis u Registar, odnosno legalan rad), tržišna inspekcija i inspektori rada deluju svakodnevno, a i građani rigoroznije proveravaju agente. U agenciji „Legat“ navode da je uvođenjem Registra među građanima Srbije generalno porasla svest o značaju angažovanja posrednika prilikom prometa nekretnina.

– Medijski je sve dosta dobro propraćeno i građani su sada svesni da je neophodno da potpišu ugovor o posredovanju – kažu u ovoj agenciji.

Borba protiv sive ekonomije biće prioritet ministarstva u narednom periodu jer su, kako kažu, dužni da obezbede fer ambijent poslovanja legalnim agencijama. U toku je druga informativna kampanja, koju sprovodi Udruženje „Klaster nekretnine“ uz podršku ministarstva, koja ima za cilj obaveštavanje posrednika i korisnika usluga posrednika, da inspekciju obaveste o svim nepravilnostima u radu posrednika, a naročito ukoliko ustanova radi na crno (nije upisana u Registar).

Znanje iz četiri oblasti

Stručni ispit naterao je posrednike (agente) da ponovo uzmu knjigu i propise u ruke, nauče gradivo iz četiri predmeta i polažu relativno zahtevan stručni ispit – prvo pismeno (test), pa usmeno pred šestočlanom Komisijom. Svi agenti moraju da savladaju gradivo koje obuhvata četiri oblasti – pravni okvir i marketing, finansijski i poreski okvir i prostorno planiranje i gradnju.

Notarijat

Veću pravnu sigurnost u prometu nekretnina obezbedili su i javni beležnici koji su od 2014. godine preuzeli nadležnost za ugovore o prometu nepokretnosti. Ugovore vezano za poslove sa nekretninama (kupovina, prodaja, poklanjanje stana ili ugovor o doživotnom izdržavanju) mogu da sastavljaju i advokati, ali pravnu „težinu“ dobijaju tek onda kada ih overi javni beležnik – notar. Ono što notare razlikuje od sudskih pisara koji su nekada overavali ugovore jeste da javni beležnik neće prihvatiti predmet ukoliko nedostaje čak i samo jedan papir. Notar, naime, odgovara i krivično za validnost dokumentacije, pa je u obavezi da je proveri, što sudski pisari u praksi nisu radili.

Izvor: sajt Ekapija