Članom 33. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS. br. 62/2013 i 30/2018) propisano je da se redovni godišnji finansijski izveštaji obveznika kojima se poslovna godina završava na 31. decembar dostavljaju najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. To znači da je poslednji dan za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu 30. jun 2019. godine.

Zakonom o računovodstvu propisano je da su pravna lica dužna da uz redovne godišnje finansijske izveštaje, dostave u originalu Agenciji za privredne registre:

– Odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja;

– Odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

– Godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom (ukoliko su Zakonom o računovodstvu obavezni da ga sastavljaju).

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužna su da, pored navedene dokumentacije dostave u originalu Agenciji za privredne registre revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Izvor: www.ekapija.com