Razvrstavanje pravnih lica prema veličini vrši se u skladu sa kriterijumima i graničnim vrednostima iz člana 6. Zakona o računovodstvu, na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu. Privredna
društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti,
druga pravna lica u smislu Zakona i ogranci stranih pravnih lica
razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika
, u
zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne
vrednosti poslovne imovine, utvrđene na dan sastavljanja redovnog godišnjeg
finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu.

Razvrstavanje
u skladu sa kriterijumima iz Zakona pravno lice vrši samostalno, a
utvrđenu veličinu koristi za narednu poslovnu godinu.
 
Razvrstavanje se vrši primenom posebnog informacionog sistema na osnovu
podataka koje unese pravno lice – obveznik razvrstavanja.

Novoosnovana pravna
lica razvrstavaju se na mikro, mala, srednja ili velika pravna lica, na
osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu
godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđenu veličinu koriste za tu i narednu poslovnu godinu.

Na osnovu Zakona, Narodna banka Srbije,
banke i druge finansijske institucije, društva za osiguranje, davaoci
finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim
fondovima sa dobrovoljnim penzijskim fondovima, berze, brokersko –
dilerska društva, društva za upravljanje investicionim fondovima sa
otvorenim investicionim fondovima, zatvoreni/privatni investicioni
fondovi, faktoring društva, platne institucije i Centralni registar hartija od vrednosti, razvrstani su u velika pravna lica.

 

Preduzetnici koji primenjuju dvojno knjigovodstvo, u smislu Zakona, su razvrstani kao mikro pravna lica.

 

Izvor: sajt APR-a