Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o
prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične
potrošnje.

 

Raspoloživa sredstva i lična potrošnja domaćinstava po
kvartalima,
2015. i 2016.

                                                                                                                                                        RSD

 

2015.

2016.

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

Raspoloživa
sredstva – ukupno

58.800

56.332

58.331

58.242

59.182

Lična
potrošnja – ukupno

60.295

57.820

58.644

59.476

60.626

U prvom kvartalu 2016. godine, u Republici Srbiji, prosečna
mesečna raspoloživa sredstva po domaćinstvu
iznosila su 59.182 dinara, i u
odnosu na četvrti kvartal 2015. viša su za 1,6%, nominalno. Prosečna mesečna
raspoloživa sredstva po domaćinstvu u prvom kvartalu 2016, u odnosu na prvi
kvartal 2015. viša su za 0,6%, nominalno.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u prvom kvartalu
2016. godine, iznosili su 60.626 dinara i viši su za 1,9% u odnosu na četvrti
kvartal 2015. i za 0,5% u odnosu na prvi kvartal 2015, nominalno.

Najveći udeo u raspoloživim sredstvima, u prvom kvartalu
2016. godine, imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,3%, penzije – 29,5%,
naturalna potrošnja – 4,3%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,1%,
ostala primanja – 3,6%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 3,5%, prihodi
van redovnog radnog odnosa – 2,2% i 3,5% čine prihodi iz ostalih izvora.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava, u prvom
kvartalu 2016. godine, čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,6% i
stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 17,3%. Slede izdaci za
transport – 9,4%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 5,8%, za odeću i
obuću – 5,5%, za komunikacije – 5,2%, za opremu za stan i tekuće održavanje –
4,5%, za zdravlje – 4,4%, za alkoholna pića i duvan – 4,3%, za rekreaciju i
kulturu – 4,2% i 4,8% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u
prvom kvartalu 2016. (2.214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1.629
domaćinstava (74%).

 

Saopštenje RZS broj 155, od 15. 6. 2016