Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

Radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Pregled izmena

Izvor: sajt Ministarstva finansija