Šest meseci od stupanja na snagu Zakona o metrologiji treba da se usvoje četiri podzakonska akta, a u roku od godinu dana i preostalih 16, istaknuto je na šestoj sednici Grupacije za metrologiju. Grupacija, koja broji 26 članova, potvrdila je članstvo Marka Kneževića iz ovlašćenog tela za overavanje merila „MRG Export-import“ doo Beograd.

Na sastanku se diskutovalo se o delegiranju članova Grupacije u radne grupe za izradu podzakonskih akata novog Zakona o metrologiji, koji je stupio na snagu od 4. marta 2016. godine.  Jednoglasno su izabrana četiri člana Grupacije za metrologiju, koji će u narednom periodu, sa predstavnicima Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, raditi na predlogu propisa.

Na sastanku su analizirani efekti prvog sastanku Izvršnog komiteta EUROCAL-a koji je održan 9. i 10. marta 2016. godine u PKS. Predsednik Grupacije za metrologiju predložio je delegiranje članova Grupacije za rad u tehničkim komitetima, što je jednoglasno i utvrđeno.

Izvor: sajt Privredne komore Srbije