Evidencija počinje da se formira prvog dana naredne godine, a svi koji se bave ovim poslom u njega mogu da se upišu do početka 2023. godine. Uslov je da plate naknadu, ali i da imaju makar jednog zaposlenog, sa punim radnim vremenom, koji poseduje licencu. Znači da će dobar računovođa uskoro na – ispit.

Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga predavaće se Komori ovlašćenih revizora. On će firme koštati 24.000, a preduzetnike 17.000 dinara. Računovođe se slažu da je ideja novog zakona o računovodstvu uređenje ove profesije.

– Pružaoci računovodstvenih usluga moraće da imaju licencu za rad, posle stečenog profesionalnog zvanja kod profesionalne organizacije članice IFACA – objašnjava Snežana Mitović iz organizacije Račuvodstvena komora Srbije. – Zasada te uslove u Srbiji ispunjava samo Savez računovođa i revizora Srbije i Komora revizora. Registar je važan zbog unapređenja kvaliteta i pouzdanosti u vođenju poslovnih knjiga i sastavljanja finasijskih izveštaja. Poslovne knjige neće moći da vode nestručne osobe, što dovodi do velike pravne nesigurnosti. Upravo smo zato više puta i inicirali da se profesija unapredi.

Računovodstvena preduzeća, pa i preduzetnici, za svakog svog klijenta će morati da imenuju kolegu koji je odgovoran za vođenje njegovih poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Ovom profesijom, kako napominje Zakon, ne može da se bavi neko ko je pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora. Dozvala će biti oduzeta i biće izbrisan iz Registra računovođa onaj ko u međuvremenu prestane da ispunjava neki od zadatih uslova, ali i oni koji su do dozvole došli na osnovu – lažnih podataka.

ČLANSTVO USLOV

Zakon je predvideo da će licence moći da izdaju samo članice IFAC.

– U drugim zemljama članstvo u ovoj organizaciji nije uslov da bi neko izdavao licence – kaže Snežana Mitrović. – Država treba to pravo da omogući to pravo svim profesionalnim udruženjima koja okupljaju računovođe i doprinose unapređenju profesije.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija