Nepostojanje podataka o prosečnoj godišnjoj zaradi u Republici za poslednju godinu koju radnik provede na poslu pre odlaska u penziju, glavni je razlog što je 85 odsto rešenja za penziju prethodnih godina bilo privremeno. Jedna od značajnijih novina koja je uvedena poslednjim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018 – dalje: Zakon), koje su u primeni od 1. januara 2019. godine, upravo se tiče načina obračuna penzionog čeka.

Godinama unazad podatak o prosečnoj zaradi u Srbiji za prethodnu godinu zvanično se objavljuje u martu naredne za prethodnu godinu. Zbog toga je svako od budućih penzionera bio uskraćen za obračun plate u godini kada odluči da napusti radno mesto, te većina nije mogla da odmah dobije i zna konačan iznos svojih primanja. Na taj način oročiće se i važenje privremenih rešenja na najviše tri godine, a u slučaju da se u tom periodu ne prikupe potrebni podaci PIO će prvobitno rešenje proglašavati konačnim.

– Promena načina obračuna zarade iz poslednje godine rada u kojoj se ostvaruje pravo na penziju će znatno uticati na smanjenje broja privremenih rešenja – kažu u Ministarstvu rada. – Prema novom Zakonu, od 1. januara 2019. godine obračunski iznos prosečne godišnje zarade izračunavaće se tako što će se prosečna mesečna zarada u Republici za period od početka kalendarske godine zaključno sa mesecom koji dva meseca prethodi mesecu u kojem osiguranik ostvaruje pravo na penziju, pomnožiti brojem 12.

U slučaju ostvarivanja prava na penziju početkom godine, odnosno u januaru i februaru, prosečna godišnja zarada će se izračunavati tako što će se prosečna mesečna primanja za januar te godine pomnožiti sa 12.

Prema podacima PIO fonda iznosi preplate po donošenju konačnog rešenja prethodnih godina bili su od 5.000 do 10.000 dinara, ali postoje slučajevi u kojima su oni i po nekoliko stotina hiljada dinara. Postoje i primeri u kojima je obračun penzije po rešenju o konačnom iznosu povoljniji za korisnika od sume utvrđene privremenim rešenjem. Tada PIO obračunava svoja dugovanja i pri prvoj isplati u celini namiruje dug prema korisniku.

Dosadašnji propisi nisu predviđali određen rok za donošenje rešenja o konačnom iznosu penzije kojim će privremeno biti zamenjeno. To je zavisilo od toga kada će se kompletirati podaci koje šalju poslodavci, opštinske uprave, APR, Poreske uprave, nadležna ministarstva za svoje zaposlene, inostrani nosioci penzijskog osiguranja…

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija