Uprava Prvog osnovnog suda u Beogradu oglasila se sledećim saopštenjem:

“OBAVEŠTAVAMO VAS DA PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU U BULEVARU NIKOLE TESLE BROJ 42A USLED VANREDNIH OKOLNOSTI (POSLEDICA POPLAVE) NEĆE RADITI DO 1. JULA 2019. GODINE.

Ročišta koja su zakazana u terminima ove nedelje neće se održavati pred ovim sudom, a stranke će biti obaveštene pisanim putem o novim terminima zakazanih ročišta. Rad Krivičnog odeljenja, Odeljenja za prethodni postupak i Odeljenja za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, odvijaće se po rasporedu i neometano u zgradi Prvog osnovnog suda u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića broj 104.

Sva pismena u postupcima pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu se mogu neposredno predati u zgradi Prvog osnovnog suda u Beogradu u Bulevaru Zorana Đinđića broj 104.

Međunarodna overa dokumenata – Apostil i puna legalizacija javnih isprava će se privremeno (do ponovnog uspostavljanja rada suda) vršiti u zgradi Trećeg osnovnog suda u Beogradu, ulica Mihaila Pupina broj 16.

Izdavanje uverenja, iz nadležnosti osnovnog suda, osim uverenja o lišenju poslovne sposobnosti (koja se ne mogu izdavati do ponovnog uspostavljanja rada suda), građani mogu zahtevati pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu i Trećim osnovnim sudom u Beogradu.

HVALA NA RAZUMEVANjU.

UPRAVA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU“

Izvor: sajt Prvog osnovnog suda u Beogradu