Апелациони суд у Новом Саду донео је 1.9.2016. године, прву правноснажну пресуду за раскид CHF кредита.

У наставку објављујемо правноснажну пресуду за раскид уговора у целости, као и првостепену пресуду.

Правноснажна пресуда

Првостепена пресуда

Извор: сајт Efektiva.rs