Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je 1.9.2016. godine, prvu pravnosnažnu presudu za raskid CHF kredita.

U nastavku objavljujemo pravnosnažnu presudu za raskid ugovora u celosti, kao i prvostepenu presudu.

Pravnosnažna presuda

Prvostepena presuda

Izvor: sajt Efektiva.rs