Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2023. godine iznosila je 117 669 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 485 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–mart 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,4%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za mart 2023. godine nominalno su veće za 14,5%, a realno su manje za 1,5%.

Medijalna neto zarada za mart 2023. godine iznosila je 64 363 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
III 2023I–III 2023III 2023I–III 2023
Ukupno1176691147088548583208
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1181691151848587183573
Zarade zaposlenih van radnog odnosa75158715285267350118
Zarade zaposlenih u pravnim licima1253771222309122388786
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih61733601104384642723
Javni sektor1211651205718709686680
Van javnog sektora1162551123298483381800
2. Indeksi zarada
 
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
III 2023
II 2023
III 2023
Ø 2022
 III 2023
III 2022
I–III 2023
I–III 2022
  III 2023
II 2023
III 2023
Ø 2022
III 2023
III 2022
I–III 2023
I–III 2022
Nominalni indeksi zarada104.9113.9114.5115.5105.1114.1114.5115.5
Realni indeksi zarada104.0103.498.599.6104.2103.598.599.6
Izvor: sajt RZS