Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2023. godine iznosila je 117 669 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 485 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–mart 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,4%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za mart 2023. godine nominalno su veće za 14,5%, a realno su manje za 1,5%.

Medijalna neto zarada za mart 2023. godine iznosila je 64 363 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2023 I–III 2023 III 2023 I–III 2023
Ukupno 117669 114708 85485 83208
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 118169 115184 85871 83573
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 75158 71528 52673 50118
Zarade zaposlenih u pravnim licima 125377 122230 91223 88786
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 61733 60110 43846 42723
Javni sektor 121165 120571 87096 86680
Van javnog sektora 116255 112329 84833 81800
2. Indeksi zarada
 
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2023
II 2023
III 2023
Ø 2022
 III 2023
III 2022
I–III 2023
I–III 2022
  III 2023
II 2023
III 2023
Ø 2022
III 2023
III 2022
I–III 2023
I–III 2022
Nominalni indeksi zarada 104.9 113.9 114.5 115.5 105.1 114.1 114.5 115.5
Realni indeksi zarada 104.0 103.4 98.5 99.6 104.2 103.5 98.5 99.6
Izvor: sajt RZS