Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2018. godine iznosila je 69.684 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 50.377 dinara.

Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–maj 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,6% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,0% nominalno i za 4,3% realno.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj nominalno je veća za 6,4%, a realno za 4,2%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,9% nominalno, a za 4,7% realno.

Prosečna neto zarada za maj 2018. godine iznosila je 426 evra[1].

 

  1. Prosečne zarade, maj 2018.

                                                                                                                                                                                                        RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

V 2018.

I–V 2018.

V 2018.

I–V 2018.

 

 

 

 

 

Republika Srbija – ukupno

69 684

68 232

50 377

49 355

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u radnom odnosu

70 074

68 612

50 679

49 649

Zarade zaposlenih van radnog odnosa

48 590

46 994

34 056

32 938

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u pravnim licima

73 782

72 211

53 397

52 292

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih

38 530

37 548

27 415

26 707

 

 

 

 

 

Zarade u javnom sektoru

78 128

77 110

56 268

55 551

Zarade van javnog sektora

65 467

63 722

47 435

46 208

 

2. Indeksi zarada[2]

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

 

V 2018.

IV 2018.

V 2018.

Æ 2017.

V 2018.

V 2017.

I–V 2018.

I–V 2017.

V 2018.

IV 2018.

V 2018.

Æ 2017.

V 2018.

V 2017.

I–V 2018.

I–V 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominalni indeksi

102,6

107,7

106,4

105,6

102,6

108,1

106,9

106,0

 

Realni indeksi

102,0

105,4

104,2

103,9

102,0

105,8

104,7

104,3

 

 

Metodološka objašnjenja

 

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonuse i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, zatim naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

 

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 202 od 25. 7. 2018.[1] Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta Narodne banke Srbije.

[2] Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.