Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila je 68.047 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.226 dinara.

Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jun 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,5% nominalno, odnosno 3,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,0% nominalno i za 4,2% realno.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun nominalno je veća za 5,3%, a realno za 2,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,8% nominalno, a za 3,4% realno.

Prosečna neto zarada za jun 2018. godine iznosila je 417 evra.

 

  1. Prosečne zarade, jun 2018.

                                                                                                                                                                                                        RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

II kvartal

VI 2018.

I–VI 2018.

VI 2018.

I–VI 2018.

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

 

 

 

 

 

 

 

Republika Srbija – ukupno

68 047

68 201

49 226

49 333

68 544

49 573

 

 

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u radnom odnosu

68 527

68 597

49 595

49 640

68 966

49 899

Zarade zaposlenih van radnog odnosa

45 759

46 751

32 071

32 767

46 807

32 805

 

 

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u pravnim licima

72 170

72 204

52 262

52 287

72 630

52 584

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih

36 856

37 429

26 254

26 629

37 460

26 668

 

 

 

 

 

 

 

Zarade u javnom sektoru

75 707

76 875

54 552

55 383

76 933

55 422

Zarade van javnog sektora

64 238

63 810

46 577

46 271

64 352

46 650

 

2. Indeksi zarada[1]

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

VI 2018.

V 2018.

VI 2018.

Æ 2017.

VI 2018.

VI 2017.

I–VI 2018.

I–VI 2017.

VI 2018.

V 2018.

VI 2018.

Æ 2017.

VI 2018.

VI 2017.

I–VI 2018.

I–VI 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominalni indeksi

97,7

105,1

105,3

105,5

97,7

105,6

105,8

106,0

Realni indeksi

97,3

102,4

102,9

103,7

97,3

102,9

103,4

104,2

 

Metodološka objašnjenja

 

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonuse i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

 

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 227 od 24. 8. 2018.

 


[1] Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.