Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2022. godine iznosila je 97 877 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 70 920 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2022. godine iznosila je 97 877 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 70 920 dinara.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada i prosečna neto zarada za januar 2022. godine nominalno su veće za 12,4%, a realno za 3,9%.

U odnosu na decembar 2021. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2022. godine nominalno je manja za 4,2%, a realno za 5,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 5,0%, a realno za 5,8%.

Medijalna neto zarada za januar 2022. godine iznosila je 53 327 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. U odnosu na isti mesec prethodne godine, medijalna neto zarada za januar 2022. godine nominalno je veća za 11,1%, a realno za 2,7%, dok je u odnosu na decembar 2021. godine nominalno ostala na istom nivou, a realno je manja za 0,8%.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
I 2022I  2022
Ukupno9787770920
Zarade zaposlenih u radnom odnosu9827571225
Zarade zaposlenih van radnog odnosa6225543617
Zarade zaposlenih u pravnim licima10431375685
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih5196536934
Javni sektor10872178155
Van javnog sektora9333467889
2. Indeksi zarada
 
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
I 2022
XII 2021
I 2022
Ø 2021
I 2022
I 2021
I 2022
XII 2021
I 2022
Ø 2021
I 2022
I 2021
Nominalni indeksi zarada95.8107.8112.495.0107.7112.4
Realni indeksi zarada95.0103.2103.994.2103.1103.9
Izvor: sajt RZS