Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2022. godine iznosila je 97 877 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 70 920 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2022. godine iznosila je 97 877 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 70 920 dinara.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada i prosečna neto zarada za januar 2022. godine nominalno su veće za 12,4%, a realno za 3,9%.

U odnosu na decembar 2021. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2022. godine nominalno je manja za 4,2%, a realno za 5,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 5,0%, a realno za 5,8%.

Medijalna neto zarada za januar 2022. godine iznosila je 53 327 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. U odnosu na isti mesec prethodne godine, medijalna neto zarada za januar 2022. godine nominalno je veća za 11,1%, a realno za 2,7%, dok je u odnosu na decembar 2021. godine nominalno ostala na istom nivou, a realno je manja za 0,8%.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
I 2022 I  2022
Ukupno 97877 70920
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 98275 71225
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 62255 43617
Zarade zaposlenih u pravnim licima 104313 75685
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 51965 36934
Javni sektor 108721 78155
Van javnog sektora 93334 67889
2. Indeksi zarada
 
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
I 2022
XII 2021
I 2022
Ø 2021
I 2022
I 2021
I 2022
XII 2021
I 2022
Ø 2021
I 2022
I 2021
Nominalni indeksi zarada 95.8 107.8 112.4 95.0 107.7 112.4
Realni indeksi zarada 95.0 103.2 103.9 94.2 103.1 103.9
Izvor: sajt RZS