Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2022. godine iznosila je 115 315 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 84 227 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–decembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,8% nominalno, odnosno 1,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2022. godine nominalno je veća za 12,8%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,9%, a realno je manja za 1,9%.

Medijalna neto zarada za decembar 2022. godine iznosila je 60 413 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2022 I–XII  2022 IV kvartal XII  2022 I–XII  2022 IV kvartal
Ukupno 115315 103316 109114 84227 74933 79299
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 115852 103811 109637 84644 75313 79704
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 68735 64936 70829 48149 45499 49624
Zarade zaposlenih u pravnim licima 123054 110120 116425 90010 79976 84726
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 58460 53721 55414 41744 38180 39433
Javni sektor 110317 108421 109060 79491 77951 78461
Van javnog sektora 117356 101192 109137 86162 73677 79644
2. Indeksi zarada
 
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2022
XI 2022
XII 2022
Ø 2021
 XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
  XII 2022
XI 2022
XII 2022
Ø 2021
XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
Nominalni indeksi zarada 106.8 127.0 112.8 113.8 107.5 127.9 112.9 113.8
Realni indeksi zarada 106.3 106.5 98.0 101.7 107.0 107.2 98.1 101.7
Izvor: sajt RZS