Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2022. godine iznosila je 115 315 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 84 227 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–decembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,8% nominalno, odnosno 1,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2022. godine nominalno je veća za 12,8%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,9%, a realno je manja za 1,9%.

Medijalna neto zarada za decembar 2022. godine iznosila je 60 413 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
XII 2022I–XII  2022IV kvartalXII  2022I–XII  2022IV kvartal
Ukupno115315103316109114842277493379299
Zarade zaposlenih u radnom odnosu115852103811109637846447531379704
Zarade zaposlenih van radnog odnosa687356493670829481494549949624
Zarade zaposlenih u pravnim licima123054110120116425900107997684726
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih584605372155414417443818039433
Javni sektor110317108421109060794917795178461
Van javnog sektora117356101192109137861627367779644
2. Indeksi zarada
 
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
XII 2022
XI 2022
XII 2022
Ø 2021
 XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
  XII 2022
XI 2022
XII 2022
Ø 2021
XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
Nominalni indeksi zarada106.8127.0112.8113.8107.5127.9112.9113.8
Realni indeksi zarada106.3106.598.0101.7107.0107.298.1101.7
Izvor: sajt RZS