Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2020. godine iznosila je 90 849 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66 092 dinara.

Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.03.2021

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2020. godine iznosila je 90 849 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66 092 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–decembar 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,5% nominalno, odnosno 7,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,4% nominalno i za 7,7% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2020. godine nominalno je veća za 10,4%, a realno za 9,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,6%, odnosno za 9,2% realno.

Medijalna neto zarada za decembar 2020. godine iznosila je 48 676 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2020 I–XII  2020 IV kvartal XII  2020 I–XII  2020 IV kvartal
Ukupno 90849 82984 86050 66092 60073 62374
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 91258 83384 86462 66409 60380 62691
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 58389 54489 55806 40924 38190 39114
Zarade zaposlenih u pravnim licima 97105 88369 91955 70742 64071 66742
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 47609 45147 45478 33952 31978 32367
Javni sektor 99853 94510 96802 71800 67899 69552
Van javnog sektora 87006 77935 81445 63656 56645 59300
2. Indeksi zarada
 
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2020
XI 2020
XII 2020
Ø 2019
 XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
  XII 2020
XI 2020
XII 2020
Ø 2019
XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
Nominalni indeksi zarada 107.9 119.8 110.4 109.5 108.5 120.3 110.6 109.4
Realni indeksi zarada 107.8 117.8 109.0 107.8 108.4 118.3 109.2 107.7

Izvor: sajt RZS