Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2021. godine iznosila je 89 202 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64 639 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–avgust 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,5% nominalno, odnosno 5,6% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,7% nominalno i za 5,8% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2021. godine nominalno je veća za 10,3%, a realno za 5,8%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,5%, odnosno za 5,9% realno.

Medijalna neto zarada za avgust 2021. godine iznosila je 49 933 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
VIII 2021I–VIII 2021VIII 2021I–VIII 2021
Ukupno89202888166463964393
Zarade zaposlenih u radnom odnosu89608892026495264692
Zarade zaposlenih van radnog odnosa58778585254118541003
Zarade zaposlenih u pravnim licima95262947816912168813
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih47789472593400733604
Javni sektor1002801005507211372305
Van javnog sektora84578838356151961035
2. Indeksi zarada
 
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
Ø 2020
 VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
  VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
Ø 2020
VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
Nominalni indeksi zarada99.9107.5110.3108.599.9107.6110.5108.7
Realni indeksi zarada99.0102.7105.8105.699.0102.8105.9105.8

1a. Prosečne zarade i indeksi zarada

Republika Srbija
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
RSDNominalni indeksiRSDNominalni indeksi
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
Ukupno892028881699.9108.5646396439399.9108.7
Zarade zaposlenih u radnom odnosu896088920299.9108.4649526469299.9108.7
Zarade zaposlenih van radnog odnosa587785852599.5108.1411854100399.5108.1
Zarade zaposlenih u pravnim licima952629478199.9108.9691216881399.9109.1
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih4778947259100.1104.93400733604100.1105.5
Javni sektor10028010055099.8107.3721137230599.8107.4
Van javnog sektora845788383599.9109.4615196103599.9109.7

3. Prosečne zarade po zaposlenom, po oblastima delatnosti

Republika Srbija
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
RSDNominalni indeksiRSDNominalni indeksi
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
Ukupno892028881699.9108.5646396439399.9108.7
A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo761077563298.8106.0551515486998.8106.2
   Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti762497588798.3107.7552935510698.2107.9
   Šumarstvo i seča drveća7817777322100.2101.35646555870100.2101.6
   Ribarstvo i akvakulture5813857601101.497.14247642107101.397.6
B – Rudarstvo136816134816100.6106.19811896988100.6106.2
   Eksploatacija uglja137406133720100.0105.79810795517100.0105.9
   Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa14789717210381.7102.010764412631682.0102.1
   Eksploatacija ruda metala143095136752110.2108.910217398313109.8109.3
   Ostalo rudarstvo9707395741100.3110.17107670351100.5110.1
   Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima15235915684795.1101.411020011399595.0101.4
C – Prerađivačka industrija7798477399100.1108.55663156260100.1108.7
   Proizvodnja prehrambenih proizvoda6898667957100.6108.35013049464100.5108.5
   Proizvodnja pića10271310238099.1104.4743647426999.2104.4
   Proizvodnja duvanskih proizvoda15634916796298.692.911284912146097.892.5
   Proizvodnja tekstila685446903596.7111.5500665042396.8111.6
   Proizvodnja odevnih predmeta570855604599.6106.4417484100599.6106.7
   Proizvodnja kože i predmeta od kože627696174999.8114.3458564517799.8114.1
   Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja529865246898.8106.8387023834498.8107.1
   Proizvodnja papira i proizvoda od papira823968332999.7106.2598136059899.7106.4
   Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa683526772999.8108.1495854919399.8108.4
   Proizvodnja koksa i derivata nafte13419615166485.1103.89755011103385.2103.8
   Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda9607296763100.7113.26938569964100.7113.3
   Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata14051414810396.8103.310154710762996.8103.3
   Proizvodnja proizvoda od gume i plastike8989788257103.0107.46501763947103.0107.6
   Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala792228246197.1106.4575245998197.2106.5
   Proizvodnja osnovnih metala116472106892112.6109.28397577097112.4109.4
   Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja796617826899.6109.2577275674399.5109.6
   Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda10232910087699.2111.8743297337199.2112.3
   Proizvodnja električne opreme806538103797.9109.7586095888498.1109.8
   Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme885358809598.9104.8640206375498.9105.2
   Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica792308048997.8111.2577655866897.8111.3
   Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava7925179233100.6100.55757557438100.9100.8
   Proizvodnja nameštaja6232061445100.1107.34552644869100.2107.5
   Ostale prerađivačke delatnosti6630665764103.3105.34800947580103.4105.3
   Popravka i montaža mašina i opreme8336582531100.3113.06030959760100.3113.0
D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija136971135283100.398.89793996772100.399.0
E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti8114579910101.0107.45886657951101.0107.7
   Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode7934278890100.7106.35747857177100.6106.5
   Uklanjanje otpadnih voda11645490468128.8111.38814166654133.1113.2
   Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija811858033999.9108.3588065824799.8108.5
   Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom676156848099.592.7491184972499.693.2
F – Građevinarstvo7794776509100.5107.15673655706100.6107.3
   Izgradnja zgrada7490574231100.0110.55481154350100.1111.0
   Izgradnja ostalih građevina10342910168499.7104.9750647391899.7104.8
   Specijalizovani građevinski radovi6393662566101.6106.14648745429101.8106.5
G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 7332072732100.4107.95336952967100.4108.3
   Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala687146795899.3106.8496634919099.1107.4
   Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima9346092676100.5109.06839667922100.7109.4
   Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima6186561224100.4108.14485844366100.5108.5
H – Saobraćaj i skladištenje758977485599.8103.7552305448999.7103.7
   Kopneni saobraćaj i cevovodni transport6443363553100.4105.54685546241100.4105.7
   Vodeni saobraćaj8817685639102.1108.66378562033102.2108.4
   Vazdušni saobraćaj225500201823102.296.7167119148208102.294.4
   Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju961139533399.0104.9699426944798.7104.8
   Poštanske aktivnosti725597235299.3102.7527215258599.3103.0
I – Usluge smeštaja i ishrane5457853477100.1105.93967138902100.1106.3
   Smeštaj6876266551101.1108.65002048518101.0108.8
   Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića507534996799.8105.2368803632199.7105.7
J – Informisanje i komunikacije182673181623100.1113.8133325132617100.3113.9
   Izdavačke delatnosti101974100336101.3112.37396772982101.2112.6
   Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa147097131911115.2123.911271599269119.6124.7
   Programske aktivnosti i emitovanje10499310181897.3109.4760397359997.8109.4
   Telekomunikacije128188135135101.0105.99226297539100.9106.0
   Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti238816236979100.1112.8174778173628100.2112.7
   Informacione uslužne delatnosti11704611856198.0104.1843928550298.1103.9
K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja14480014880295.3106.710493410822994.7107.2
   Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova16155916727293.3107.211724812179692.6107.8
   Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja138885139578100.9106.4100252101323100.8106.6
   Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju733687299599.9105.8530195277099.9106.3
L – Poslovanje nekretninama843078501598.0106.5610696177197.7106.8
M – Stručne, naučne i tehničke delatnosti11362811224199.7109.7824758147599.8109.9
   Pravni i računovodstveni poslovi8781783908102.9109.76374660537103.5110.6
   Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem14477314686497.7112.510569110748497.6112.7
   Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize9827896632100.2107.07106669963100.1107.1
   Naučno istraživanje i razvoj18279118101898.1112.713229213097398.1113.0
   Reklamiranje i istraživanje tržišta115835115920102.1110.18432184650102.2110.1
   Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti819358166198.7117.0589375887798.4117.6
   Veterinarske delatnosti6647466438100.2105.14819948180100.2105.3
N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti813778151399.5109.7590555925099.4109.9
   Iznajmljivanje i lizing899589119793.4106.8654556668392.9107.0
   Delatnosti zapošljavanja873588780298.5114.2632536374998.2114.4
   Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti555755275999.4104.6405273853699.2104.9
   Zaštitne i istražne delatnosti6375562966100.5107.54648545940100.4107.8
   Usluge održavanja objekata i okoline627946194799.8107.8457894514899.7108.2
   Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti11143711415299.6109.5805408269399.5109.6
O – Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje104329103909100.1106.87491274618100.1106.9
P – Obrazovanje8789287348100.3104.56343463044100.4104.7
Q – Zdravstvena i socijalna zaštita9896410148698.6114.9711847295398.6114.9
   Zdravstvene delatnosti10567310891598.3116.2758767814698.3116.1
   Socijalna zaštita sa smeštajem6780768326100.8108.44934149688100.8108.5
   Socijalna zaštita bez smeštaja727987244499.8104.5529125269399.7104.7
R – Umetnost; zabava i rekreacija7357372164100.5108.65345152467100.5108.8
   Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti7592575720100.2105.45487154739100.2105.6
   Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti781907826599.8105.4565035660699.8105.6
   Kockanje i klađenje7513871628101.6113.95481052351101.6113.8
   Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti659056561599.5107.2480054777099.7107.5
S – Ostale uslužne delatnosti6571365402101.3105.84734447109101.4106.1
   Delatnosti udruženja8651987717101.7106.36249563389101.7106.4
   Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu5669755467101.4107.14073639733101.7107.7
   Ostale lične uslužne delatnosti5174851315100.3104.23719036877100.3104.6

4. Prosečne zarade po zaposlenom, po opštinama i gradovima

     Region
Oblast
Grad – Opština
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
RSDNominalni indeksiRSDNominalni indeksi
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
REPUBLIKA SRBIJA892028881699.9108.5646396439399.9108.7
SRBIJA – SEVER981919792899.5108.7712107106799.5108.9
Beogradski region11056610994599.4108.9802887989599.4109.1
Beogradska oblast11056610994599.4108.9802887989599.4109.1
   Barajevo778507715199.8107.4564795593999.9107.6
   Voždovac11543411522299.3110.0837258367399.3110.3
   Vračar14586514402799.9109.3106938105531100.0109.5
   Grocka776157738099.3107.9561485600699.2108.1
   Zvezdara11347011288799.3108.7822368186599.3108.8
   Zemun10177610142999.3108.9736957355399.2109.1
   Lazarevac10846310640899.9103.5778057636199.9103.7
   Mladenovac751917521899.3108.0544795451599.2108.3
   Novi Beograd14041814008999.3109.610258410249599.3109.7
   Obrenovac9196288758100.9107.46648964022101.2107.6
   Palilula (Beograd)996009934499.2108.8720937198299.1109.0
   Rakovica1002499959299.9108.57255072068100.0108.7
   Savski venac13243813136799.0112.4969149618298.8112.9
   Sopot744877390098.8107.6538845348998.7107.7
   Stari grad13963713924499.9110.4102098101905100.0110.7
   Surčin777007755799.7107.1562215619699.6107.3
   Čukarica10660910587299.4108.8772577673999.4109.0
Region Vojvodine841828431499.5108.3609336106599.6108.5
Zapadnobačka oblast753387536799.3107.5544725452499.3107.7
   Sombor782707858699.5107.2565495681599.4107.4
   Apatin749627505298.9107.1541625426198.9107.4
   Kula727127231599.1107.5526395237199.1107.9
   Odžaci711507092499.7108.7515035136799.7108.8
Južnobanatska oblast827718344598.6106.5598446034598.7106.7
   Pančevo867808784297.2108.0627006348997.3108.2
   Alibunar724297296898.7106.8526115291598.9107.0
   Bela Crkva720227273999.4109.2522155273699.2109.4
   Vršac8756388202101.3104.66326663762101.3104.9
   Kovačica689206908099.2106.9498544998499.2107.2
   Kovin7733477248100.0100.95594355875100.0100.9
   Opovo748247417299.9107.8541185367899.7107.9
   Plandište7273872561100.2106.95278252635100.3107.1
Južnobačka oblast9167791565100.1108.96643266424100.1109.2
   Grad Novi Sad100884100842100.3109.77309873167100.4109.9
   Bač6716366663100.0106.14869248380100.0106.3
   Bačka Palanka770787789699.7107.0558605648799.7107.3
   Bački Petrovac7323072409101.2107.55306552546101.0107.6
   Beočin764867670499.8109.0555115565999.8109.2
   Bečej759077556899.7107.9549125469399.8108.2
   Vrbas754907509898.7108.9547255443098.7109.2
   Žabalj712446992599.6108.3516655079199.5108.5
   Srbobran684516814499.4108.2495664940799.4108.6
   Sremski Karlovci8436883431100.7109.56113160433100.7109.8
   Temerin759397577699.0107.5549975492998.8107.8
   Titel726797216899.691.55295752414100.091.3
Severnobanatska oblast774407804898.4107.6560315645998.5107.8
   Kikinda796638076298.4107.7576255842098.4108.0
   Ada746517362699.7108.1538445314799.6108.3
   Kanjiža729297338395.0107.5528135308695.4107.7
   Novi Kneževac7572974845100.0107.75489754172100.2107.9
   Senta803678148199.8106.5581705893999.9106.7
   Čoka713757209699.0108.4517665231899.0108.6
Severnobačka oblast796637988699.6107.6576685781999.6107.9
   Subotica810878151399.4107.9586715898299.4108.1
   Bačka Topola7512374612100.1106.15444154017100.3106.3
   Mali Iđoš6984568753101.9107.95084749951102.2108.1
Srednjobanatska oblast810028154999.8108.0585805901599.8108.2
   Zrenjanin8410484577100.1108.16079661179100.1108.3
   Žitište739687454798.7107.9535585403598.6108.1
   Nova Crnja745777542699.2106.7539085455099.2106.9
   Novi Bečej710807156398.4107.9515255187798.5108.1
   Sečanj725947405799.0107.6525635368699.0107.8
Sremska oblast796177946199.2109.0575795749199.2109.2
   Sremska Mitrovica814358168099.8108.6588295903299.8108.8
   Inđija834028309098.3111.3603296015398.3111.4
   Irig705377100497.7108.4511935159397.6108.5
   Pećinci7835078093100.8109.55668456511100.8109.6
   Ruma767387731198.6108.0554795592398.6108.2
   Stara Pazova811167993199.3108.8586925784799.3108.9
   Šid727827290299.2108.4526885277899.2108.7
SRBIJA – JUG7749476855100.5108.45608055633100.5108.7
Region Šumadije i Zapadne Srbije7627475690100.3108.45519754787100.3108.7
Zlatiborska oblast763437580599.8108.8551555479899.8109.1
   Grad Užice8592785263100.3109.96194361465100.4110.1
   Užice8625285575100.3109.96217961692100.3110.1
   Sevojno7549675212101.0107.85434554158101.1108.0
   Arilje661836504399.6108.3479084717399.5108.6
   Bajina Bašta7063869401100.0108.0510795024499.9108.3
   Kosjerić763927651799.0108.9551645530599.0109.2
   Nova Varoš717327189399.5109.3517965193699.5109.4
   Požega763407617397.9110.5553075526997.7111.1
   Priboj723547256498.9108.6523385251098.7108.9
   Prijepolje6809167571100.9106.84933248973100.8107.1
   Sjenica6868668023100.1104.04962949190100.0104.2
   Čajetina6965568821100.6108.35035649796100.6108.6
Kolubarska oblast8058679635100.4107.15819257540100.4107.3
   Valjevo7983978872100.9108.15766457010100.8108.3
   Lajkovac986399749299.8103.0708867008899.8103.2
   Ljig7818177938100.2104.05637756210100.2104.4
   Mionica7020969329100.2108.35084650268100.1108.5
   Osečina688186801999.1108.1499464938599.2108.3
   Ub807037951099.2107.2583445749099.3107.5
Mačvanska oblast7462574232100.0108.15405953786100.1108.3
   Šabac791047911799.6108.4572665731699.6108.7
   Bogatić676456779199.5107.4490784918599.5107.6
   Vladimirci685206827399.4108.4497064953899.4108.5
   Koceljeva669426589399.4105.8486674783999.7106.1
   Krupanj668606539899.0108.3485254750598.9108.5
   Loznica7199071220101.1108.05214151568101.2108.2
   Ljubovija7684375076101.3108.85560054338101.3109.1
   Mali Zvornik7200571076100.7106.15226351505101.0106.3
Moravička oblast7708776379100.6108.85578455281100.7109.0
   Čačak7686576304100.2108.85561855238100.2109.1
   Gornji Milanovac8180280658102.5108.75922258346102.6108.9
   Ivanjica6545663951100.4107.44753346457100.3107.5
   Lučani844388534499.1110.7608096149299.0111.0
Pomoravska oblast7208072044100.0107.45223452209100.0107.6
   Jagodina729507271699.3108.9528835273199.1109.2
   Despotovac7285372498100.4103.75265552385100.5104.0
   Paraćin7055271340100.8105.15114351738100.9105.3
   Rekovac683096759199.9106.8493834893699.9107.0
   Svilajnac695976957198.7106.9503545034598.6107.2
   Ćuprija7434673704101.6109.65396053401101.9110.0
Rasinska oblast7314472530100.6109.65308152581100.7109.8
   Kruševac7617975792100.7110.45526154926100.8110.6
   Aleksandrovac6970367617102.2107.45067949013102.6107.6
   Brus6929367925101.9109.25044849321102.4109.5
   Varvarin6670565153100.8110.84841247214101.1111.0
   Trstenik673396705999.7106.4488494865499.7106.6
   Ćićevac687996919996.3110.7498805023195.9110.7
Raška oblast7203571502100.4108.05217051794100.3108.2
   Kraljevo7547275090100.0108.35462554348100.0108.5
   Vrnjačka Banja6832067287101.0108.14946648740101.0108.3
   Novi Pazar6763267012100.5107.64902448587100.5107.9
   Raška6997669637100.0106.85074550529100.0107.1
   Tutin6890568081102.9105.24996249398102.8105.3
Šumadijska oblast8285381943100.3109.35988359268100.3109.5
   Kragujevac8646585629100.5109.76244661892100.4109.9
   Aranđelovac7956878444100.2108.65754656789100.2108.8
   Batočina700886968196.5107.5507295049496.4107.9
   Knić7158870418102.8105.95185651068102.7106.3
   Lapovo722467147699.7109.5522745171699.8109.7
   Rača708706962598.3107.3514645060098.3107.2
   Topola7152370136100.8109.55192550850101.1109.7
Region Južne i Istočne Srbije7904378334100.8108.45720156708100.7108.7
Borska oblast9583993382103.8109.06895667350103.7109.3
   Bor108895105860105.1110.37820576348104.9110.6
   Kladovo801887988499.6105.6578175764299.6105.9
   Majdanpek9943594616107.1106.87153868056107.0107.0
   Negotin7688376195100.8108.15554555064100.8108.3
Braničevska oblast8211282018100.1106.15925359157100.1106.3
   Grad Požarevac9117691001100.0105.66565965498100.0105.8
   Požarevac8891888648100.2106.56408863856100.2106.7
   Kostolac10439010439899.1101.7748517484599.1101.9
   Veliko Gradište6823967675101.3106.34922448814101.3106.7
   Golubac673206793199.7108.0487824926499.7108.2
   Žabari684706825198.9109.6498034958898.5110.0
   Žagubica722427243298.9107.8522305232899.0108.1
   Kučevo6920468425102.5106.54998849454102.4106.7
   Malo Crniće6931068649101.5108.15066749987102.3108.7
   Petrovac na Mlavi674796773399.2107.5489624915399.0107.7
Zaječarska oblast7425473814100.0106.85370653392100.0107.1
   Zaječar7775677290100.7106.25615155835100.7106.5
   Boljevac7804175355100.7108.35630054431100.7108.5
   Knjaževac672796681998.3107.8489394855398.4108.0
   Sokobanja708727222999.4106.1511825215899.3106.4
Jablanička oblast686896859998.4108.3498894981198.5108.5
   Leskovac704957029798.1108.5512045105098.2108.8
   Bojnik611286140898.5108.5444494463898.6108.5
   Vlasotince617726220299.1108.0449444520599.2108.2
   Lebane656196537499.1108.1475564739599.2108.4
   Medveđa7776276952100.9106.55620655661100.9106.6
   Crna Trava6453066418100.1103.94680748181100.1103.5
Nišavska oblast815048143799.6110.2590405899499.6110.4
   Grad Niš853728510599.8110.3617996161699.8110.5
   Medijana9715695305101.1111.97019868875101.1112.1
   Niška Banja6962869012100.6108.65068150197100.7109.0
   Palilula (Niš)781267874199.0108.5566225709399.0108.7
   Pantelej801848007499.1110.0580825802999.0110.3
   Crveni Krst7472574433100.0109.95423554003100.0110.2
   Aleksinac714007193098.1109.2517575215198.1109.4
   Gadžin Han640586328199.8109.6466494607599.8110.0
   Doljevac663716787698.6113.0482704934498.7112.9
   Merošina651906544997.8110.7474044759597.8110.8
   Ražanj638176339499.5107.9462734599199.5107.9
   Svrljig6355663128100.3109.44650746020100.8109.7
Pirotska oblast8320779922105.4107.16005757743105.4107.3
   Pirot8844684516106.2106.86373860983106.2106.9
   Babušnica7420670835105.5109.25368151326105.3109.3
   Bela Palanka6769266016102.7107.84932848025102.8107.9
   Dimitrovgrad6876868392100.9106.84979649537100.9107.0
Podunavska oblast8285781116102.9108.55997458764102.7108.8
   Smederevo8804684677105.3107.56356461204105.1107.7
   Velika Plana765817872398.2114.4557805731198.3115.0
   Smederevska Palanka732467284899.1106.4531935293398.8106.8
Pčinjska oblast7136970945101.3107.55172051417101.3107.7
   Grad Vranje7385273060102.3107.85350952969102.3108.0
   Vranje7411173328102.4107.95368953156102.3108.0
   Vranjska Banja6309461854101.7106.54603645169101.6106.7
   Bosilegrad672426665599.6103.8486574822099.7103.6
   Bujanovac6501664521100.8107.04728946900100.8107.1
   Vladičin Han727337272899.5109.0527095273399.5109.2
   Preševo629716361099.0103.7455384593399.2104.2
   Surdulica7294173229100.6107.45281552969100.8107.7
   Trgovište7247771903101.4112.55246252007101.4112.7
Toplička oblast715487206597.8109.0519115227097.9109.2
   Prokuplje745597517197.9110.7541095452498.0110.9
   Blace648206444699.7104.5470764682499.8104.8
   Žitorađa680866912198.2110.5494605020298.3110.6
   Kuršumlija694646965896.6105.8503015043596.7106.0

5. Prosečne zarade po zaposlenom u javnom sektoru

Republika Srbija
ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
RSDNominalni indeksiRSDNominalni indeksi
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021I-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
I-VIII 2021
I-VIII 2020
Javni sektor 10028010055099.8107.3721137230599.8107.4
Javna državna preduzeća115379114384100.0102.38282382107100.0102.4
Javna lokalna preduzeća8755886799101.0105.66314462628101.0105.8
Administracija – svi nivoi105105105002100.0106.77546375396100.0106.8
    Administracija – nivo države109587109424100.1106.87863178521100.1106.9
    Administracija – nivo autonomne pokrajine110559112926100.7105.37919980874100.6105.5
    Administracija – nivo lokalne samouprave8309282871100.0106.25990859764100.0106.4
Zdravstveni i socijalni rad9997510268198.5114.4718907379498.5114.4
Obrazovanje i kultura9190391364100.3105.26623465858100.3105.4
Izvor: sajt RZS