Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68.831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.773 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–avgust 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,8% nominalno, odnosno 3,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,3% nominalno i za 4,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2018. godine nominalno je veća za 6,2%, a realno za 3,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,8% nominalno, odnosno za 4,1% realno.

Prosečna neto zarada za avgust 2018. godine iznosila je 421 evro[1].

 

Prosečne zarade, avgust 2018.

                                                                                                RSD                                                                                                                                                                                                   

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

VIII 2018.

I–VIII 2018.

VIII 2018.

I–VIII 2018.

 

 

 

 

 

Republika Srbija – ukupno

68 831

68 259

49 773

49 373

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u radnom odnosu

69 318

68 677

50 147

49 695

Zarade zaposlenih van radnog odnosa

46 274

46 549

32 436

32 626

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u pravnim licima

72 867

72 270

52 750

52 331

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih

38 455

37 587

27 367

26 746

 

 

 

 

 

Zarade u javnom sektoru

77 070

76 813

55 512

55 337

Zarade van javnog sektora

64 790

63 962

46 958

46 376

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeksi zarada

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominalni indeksi

101,2

106,3

106,2

105,8

101,2

106,8

106,8

106,3

Realni indeksi

100,9

103,6

103,5

103,8

100,9

104,1

104,1

104,3

 

 

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 285 od 25. 10. 2018.[1] Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta Narodne banke Srbije.