Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2023. godine iznosila je 115 631 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 83 812 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–april 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,3%, a realno su manje za 0,4%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za april 2023. godine nominalno su veće za 14,8%, a realno su manje za 0,3%.

Medijalna neto zarada za april 2023. godine iznosila je 63 954 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2023 I–IV 2023 IV 2023 I–IV 2023
Ukupno 115631 114939 83812 83360
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 116157 115428 84212 83733
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 68749 70820 48164 49621
Zarade zaposlenih u pravnim licima 123561 122563 89674 89008
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 58639 59738 41686 42461
Javni sektor 122926 121160 88385 87106
Van javnog sektora 112690 112420 81968 81842
2. Indeksi zarada
 
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2023
III 2023
IV 2023
Ø 2022
 IV 2023
IV 2022
I–IV 2023
I–IV 2022
  IV 2023
III 2023
IV 2023
Ø 2022
IV 2023
IV 2022
I–IV 2023
I–IV 2022
Nominalni indeksi zarada 98.3 111.9 114.8 115.3 98.0 111.8 114.8 115.3
Realni indeksi zarada 97.6 100.8 99.7 99.6 97.3 100.7 99.7 99.6
Izvor: sajt RZS