<

800×600
<<

Prosečna
bruto zarada isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 64.602 dinara. Prosečna
neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi
46.879 dinara.

U odnosu na prethodni mesec prosečne bruto i neto
zarade manje su za 2,8% nominalno, odnosno za 3,0% realno.

U poređenju sa istim mesecom prošle godine
prosečne bruto i neto zarade veće su za 3,5% nominalno, odnosno za 0,7% realno.

 

Prosečne zarade i nominalni indeksi zarada

Kretanje realnih indeksa neto zarada

 

X 2017.

 X  2017.

X 2017.

  
IX 2017.

X 2016.

 

 

 

 

Bruto, 
RSD

64.602

97,2

103,5

Neto,  
RSD  

46.879

97,2

103,5

Neto,  
EUR1)

  393

97,2

106,9

 

Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada
(m/m-1) u najvećoj meri utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja
prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).

 

Napomena: Republički zavod za
statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako
da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

1) Prosečni mesečni kurs
evra preuzet je sa sajta NBS.
 

 

Prosečne
zarade po zaposlenom, po regionima Republike Srbije, oktobar 2017.

            
                     
                     
                     
                     
    RSD

 

Zarade

Zarade bez
poreza i doprinosa

Region

X/2017.

I–X/2017.

X/2017.

I–X/2017.

REPUBLIKA
SRBIJA

64.602

65.115

46.879

47.276

SRBIJA
– SEVER

71.359

72.223

51.847

52.524

Beogradski
region

80.304

81.590

58.359

59.448

Region
Vojvodine

62.032

62.507

45.057

45.341

SRBIJA
– JUG

55.553

55.624

40.228

40.268

Region
Šumadije i Zapadne Srbije     

54.556

54.556

39.579

39.582

Region
Južne i Istočne Srbije       

56.756

56.911

41.011

41.095

Region
Kosovo i Metohija

Saopštenje RZS br. 317/2017

 

Obaveštenje: Republički
zavod za statistiku će počev od 2018. godine prosečne zarade računati na osnovu
podataka Poreske uprave.