Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 65.609 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 47.575 dinara.

U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 1,6%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 1,5%.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto i neto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 1,2%.

 

Prosečne zarade i nominalni indeksi zarada

Kretanje realnih indeksa neto zarada

 

XI 2017

XI 2017

XI 2017

X 2017

XI 2016

 

 

 

 

Bruto, RSD

65.609

101,6

104,0

Neto, RSD

47.575

101,5

104,0

Neto, EUR1)

400

101,8

107,7

 

 

Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) u najvećoj meri utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).

 

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

1) Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta NBS.
 

 

Prosečne zarade po zaposlenom, po regionima Republike Srbije, septembar 2017.

                                                                                                         RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

Region

XI/2017

I-XI/2017

XI/2017

I-XI/2017

REPUBLIKA SRBIJA

65.609

65.160

47.575

47.303

SRBIJA – SEVER

72.592

72.257

52.696

52.539

Beogradski region

81.061

81.541

58.902

59.398

Region Vojvodine

63.728

62.619

46.201

45.419

SRBIJA – JUG

56.230

55.679

40.696

40.307

Region Šumadije i Zapadne Srbije

55.155

54.611

39.999

39620

Region Južne i Istočne Srbije

57.536

56.967

41.543

41.135

Region Kosovo i Metohija

Saopštenje RZS br. 350/2017

 

Obaveštenje: Republički zavod za statistiku će, počev od 2018. godine, prosečne zarade računati na osnovu podataka Poreske uprave.