Просечна бруто зарада исплаћена у Србији у марту 2017. године износи 65.695 динара. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у марту 2017. године износи 47.814 динарa.

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада је већа за 1,3% номинално и за 1,1% реално, док је просечна нето зарада већа за 1,8% номинално, а за 1,6% реално.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и нето зарадe веће су за 4,2% номинално, односно за 0,6% реално.

 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

 

III 2017

III 2017

III 2017

II 2017

III 2016

 

 

 

 

Бруто, РСД

65.695

101,3

104,2

Нето, РСД

47.814

101,8

104,2

Нето, ЕУР1)

386

101,8

103,6

 

 

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

1) Просечни месечни курс евра је преузет са сајта НБС.
 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, у марту 2017. године

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

III/2017

I-III/2017

III/2017

I-III/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

65.695

62.588

47.814

45.435

СРБИЈА – СЕВЕР

73.703

69.312

53.762

50.381

Београдски регион

84.016

78.973

61.384

57.478

Регион Војводине

63.007

59.265

45.857

43.000

СРБИЈА – ЈУГ

54.992

53.604

39.864

38.827

Регион Шумадије и Западне Србије

54.212

52.721

39.363

38.275

Регион Јужне и Источне Србије

55.930

54.663

40.464

39.488

Регион Косово и Метохија

Саопштење РЗС бр. 100/2017