Просечна бруто зарада исплаћена у јуну 2017. године износи 67.857 динара. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у јуну 2017. године износи 49.238 динарa.

У односу на претходни месец просечна бруто зарада номинално је већа за 4,6%, а реално је већа за 4,4%, док је просечна нето зарада већа за 4,5% номинално и за 4,3% реално.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и нето зарадe веће су за 6,0% номинално, односно за 2,3% реално.

 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

 

 

VI 2017

VI 2017

VI 2017

V 2017

VI 2016

 

 

 

 

Бруто, РСД

67.857

104,6

106,0

Нето, РСД

49.238

104,5

106,0

Нето, ЕУР1)

404

105,3

107,2

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

1) Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.
 

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, јун 2017.

                                                                                                                   РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

VI/2017

I–VI/2017

VI/2017

I–VI/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

67.857

64.794

49.238

47.057

СРБИЈА – СЕВЕР

75.301

71.917

54.749

52.317

Београдски регион

84.054

81.369

61.159

59.290

Регион Војводине

66.253

62.106

48.123

45.080

СРБИЈА – ЈУГ

57.932

55.281

41.891

40.031

Регион Шумадије и Западне Србије

56.603

54.217

41.028

39.346

Регион Јужне и Источне Србије

59.533

56.560

42.931

40.854

Регион Косово и Метохија

 

Саопштење РЗС бр. 203/2017