Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2017. godine iznosi 66.251 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u julu 2017. godine iznosi 48.101 dinar.

U odnosu na prethodni mesec prosečna bruto zarada je nominalno manja za 2,4%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada manja za 2,3% nominalno i za 1,9% realno.

U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 0,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,9% nominalno i za 0,7% realno.
 

Prosečne zarade i nominalni indeksi zarada

Kretanje realnih indeksa neto zarada

VII2017

VII2017

VII2017

VI2017

VII 2016

Bruto,RSD

66.251

97,6

104,0

Neto,RSD

48.101

97,7

103,9

Neto,EUR1)

399

99,0

106,5

 

 

Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) u najvećoj meri utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

1) Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta NBS.
 

 

Prosečne zarade po zaposlenom, po regionima Republike Srbije, julu 2017. godine

                                                                                                                   RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

Region

VII/2017

I-VII/2017

VII/2017

I-VII/2017

REPUBLIKA SRBIJA

66.251

65.003

48.101

47.206

SRBIJA – SEVER

73.387

72.127

53.409

52.474

Beogradski region

82.879

81.584

60.506

59.464

Region Vojvodine

63.593

62.319

46.087

45.224

SRBIJA – JUG

56.741

55.491

41.028

40.174

Region Šumadije i Zapadne Srbije

55.472

54.397

40.233

39.473

Region Južne i Istočne Srbije

58.268

56.805

41.985

41.016

Region Kosovo i Metohija

 

Saopštenje RZS br. 229/2017