<

<<

Prosečna bruto zarada isplaćena u
decembru 2017. godine iznosi 74.887 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i
doprinosa) isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 54.344 dinara.

U odnosu na prethodni mesec prosečna bruto zarada nominalno
i realno je veća za 14,1%,
dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 14,2%.

U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečne
bruto i neto zarade nominalno su veće za 1,7%, a realno su manje za 1,3%.

Prosečne zarade i nominalni indeksi zarada

Kretanje realnih indeksa neto zarada

 

XII 2017.

 XII  2017.

XII 2017.

  XI   2017.

XII 2016.

 

 

 

 

Bruto,  RSD

74.887

114,1

101,7

Neto,   RSD  

54.344

114,2

101,7

Neto,   EUR1)

  456

114,0

105,3

 

Rast zarada isplaćenih u decembru, u odnosu na
novembar 2017. godine,
rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, tradicionalno se krajem decembra,
zbog novogodišnjih i božićnih praznika, isplaćuju zarade koje bi inače bile
isplaćene početkom januara. Pored toga, krajem godine se vrše i isplate
zaostalih zarada, kao i godišnjih i kvartalnih bonusa, što je takođe uticalo na
rast zarada isplaćenih u decembru 2017. godine.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne
raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u
obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno). 

1) Prosečni mesečni kurs
evra preuzet je sa sajta NBS.

   
Prosečne
zarade po zaposlenom, po regionima Republike Srbije, decembar 2017.

            
                     
                     
                     
                     
    RSD

 

Zarade

Zarade
bez poreza i doprinosa

Region

XII/2017.

I–XII/2017.

XII/2017.

I–XII/2017.

REPUBLIKA
SRBIJA

74.887

65.976

54.344

47.893

SRBIJA
– SEVER

84.919

73.322

61.725

53.312

Beogradski
region

93.567

82.557

68.207

60.142

Region
Vojvodine

75.848

63.726

54.926

46.215

SRBIJA
– JUG

61.370

56.154

44.399

40.649

Region Šumadije i Zapadne Srbije     

61.319

55.173

44.444

40.024

Region Južne i Istočne Srbije       

61.432

57.338

44.344

41.402

Region
Kosovo i Metohija

  

Saopštenje RZS br. 16/2018

 

Obaveštenje: Republički zavod za statistiku će, počev od 2018.
godine, prosečne zarade računati na osnovu podataka iz
evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novi izvor podataka i
novu metodologiju, mesečna bold;“>saopštenja o
prosečnim zaradama objavljivaće se ubuduće 55 dana po isteku meseca na koji se
zarade odnose. Dakle, prosečne zarade za januar biće objavljene 26. marta 2018.
godine.

Detaljnije
informacije o izmenama obračuna prosečne zarade i primeni nove metodologije
biće dostupne na veb-sajtu RZS-a 26. februara 2018. godine.