<

Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi iznosi 65.094 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara. 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 1,7%, a realno je manja za 1,9%, dok je prosečna neto zarada manja za 1,8% nominalno i za 2,0% realno.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 1,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,3% nominalno i za 1,8% realno.

Prosečne zarade i nominalni indeksi zarada

 

VIII 2017

 VIII 2017

 VIII 2017

   VII 
2017

 VIII 2016

 

 

 

 

Bruto,  RSD

65.094

98,3

104,2

Neto,   RSD  

47.220

98,2

104,3

Neto,   EUR1)

   395

98,9

107,5

 

Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) u najvećoj meri utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 1) Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta NBS.

 

Prosečne
zarade po zaposlenom, po regionima Republike Srbije, avgust 2017.
            RSD

 

Zarade

Zarade
bez poreza i doprinosa

Region

VIII/2017

I-VIII/2017

VIII/2017

I-VIII/2017

REPUBLIKA
SRBIJA

65.094

65.014

47.220

47.208

SRBIJA
– SEVER

72.386

72.160

52.577

52.487

Beogradski
region

81.191

81.535

59.128

59.422

Region
Vojvodine

63.276

62.439

45.799

45.296

SRBIJA
– JUG

55.374

55.476

40.080

40.162

Region Šumadije i Zapadne Srbije     

54.548

54.416

39.539

39.481

Region Južne i Istočne Srbije       

56.372

56.751

40.734

40.981

Region
Kosovo i Metohija

 

Saopštenje RZS br. 264/2017

800×600
<<