Просечна бруто зарада исплаћена у Србији у априлу 2017. године износи 68.246 динара. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у априлу 2017. године износи 49.635 динарa.

У односу на претходни месец просечна бруто зарада је већа за 3,9% номинално и за 3,1% реално, док је просечна нето зарада већа за 3,8% номинално и за 3,0% реално.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 1,2%, а реално је мања за 2,7%, док је просечна нето зарада номинално већа за 0,8%, а реално мања за 3,1%. 

 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

 

IV 2017

IV 2017

IV 2017

III 2017

IV 2016

 

 

 

 

Бруто, РСД

68.246

103,9

101,2

Нето, РСД

49.635

103,8

100,8

Нето, ЕУР1)

401

104,0

100,1

 

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада у највећој мери утиче динамика исплата.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

1) Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.
 

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, април 2017.

                                                                                                                   РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

IV/2017

I-IV/2017

IV/2017

I-IV/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

68.246

64.008

49.635

46.489

СРБИЈА – СЕВЕР

76.250

71.053

55.580

51.686

Београдски регион

84.840

80.444

61.944

58.598

Регион Војводине

67.344

61.295

48.983

44.504

СРБИЈА – ЈУГ

57.550

54.594

41.689

39.545

Регион Шумадије и Западне Србије

56.346

53.632

40.923

38.941

Регион Јужне и Источне Србије

59.001

55.748

42.612

40.270

Регион Косово и Метохија

 

Саопштење РЗС бр. 131/2017