Просечна бруто зарада исплаћена у фебруару 2017. године износи 64.847 динара. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у фебруару 2017. године износи 46.990 динарa.

У односу на претходни месец просечна бруто зарада номинално је већа за 13,3% и реално је већа за 12,5%, док је просечна нето зарада номинално већа за 13,2% и реално је већа за 12,4%.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 5,8% и реално је већа за 2,5%, док је просечна нето зарада номинално већа за 5,7% и реално је већа за 2,4%. 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

 

II 2017

II2017

II 2017

I 2017

II 2016

 

 

 

 

Бруто,РСД

.64.847

113,3

105,8

Нето,РСД

.46.990

113,2

105,7

Нето,ЕУР1)

379

113,1

104,8

 

 

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

1) Просечни месечни курс евра је преузет са сајта НБС.
  

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, фебруар 2017.

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

II/2017

I-II/2017

II/2017

I-II/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

64.847

61.030

46.990

44.242

СРБИЈА – СЕВЕР

71.829

67.111

52.098

48.686

Београдски регион

80.793

76.450

58.698

55.524

Регион Војводине

62.505

57.385

45.233

41.565

СРБИЈА – ЈУГ

55.518

52.909

40.165

38.307

Регион Шумадије и Западне Србије

54.181

51.972

39.274

37.729

Регион Јужне и Источне Србије

57.120

54.030

41.231

39.000

Регион Косово и Метохија

Саопштење РЗС бр. 76/2017