Beograd, godina bruto dinara neto dinara
2014 76.333 55.429
2015 76.216 55.551
2016 79.242 57.717
2017 82.557 60142
2018 b) 83941 60.689
2019 93.837 68.140

(b) Prekid vremenske serije

Od januara 2018. godine prosečne zarade se računaju na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave (elektronska poreska prijava PPP-PD).

Do 2018. godine prosečne zarade su se prikazivale po mestu rada a od 2018. god. po mestu prebivališta te podaci nisu uporedivi.