Просечна зарада исплаћена у септембру 2016. године, износи 64.150 динара.

У односу на просечну зараду исплаћену у августу 2016. године, номинално је већа за 2,7% и реално је већа за 3,3%.

Просечна зарада, без пореза и доприноса, исплаћена у септембру 2016. године, износи 46.558 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у августу 2016. године, номинално је већа за 2,8% и реално је већа за 3,4%.

– Просечна зарада исплаћена у септембру 2016. године, номинално је већа за 6,0% и реално је већа за 5,4% од просечне зараде исплаћене у септембру 2015. године.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2016. године номинално је већа за 6,0% и реално је већа за 5,4% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2015. године.

– Просечна зарада исплаћена у периоду јануар-септембар 2016. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар-септембар 2015. године, номинално је већа за 3,9%, а реално је већа за 2,9%.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–септембар 2016. године, номинално је већа за 3,8 и реално је већа за 2,8% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у периоду јануар-септембар 2015. године.

 

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, август 2016.

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

IX/2016

I-IX/2016

IX/2016

I-IX/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

64.150

62.505

46.558

45.405

СРБИЈА – СЕВЕР

71.188

69.409

51.756

50.503

Београдски регион

80.759

77.982

58.867

56.810

Регион Војводине

61.120

60.305

44.277

43.806

СРБИЈА – ЈУГ

54.741

53.282

39.607

38.594

Регион Шумадије и Западне Србије     

53.507

51.948

38.827

37.727

Регион Јужне и Источне Србије       

56.231

54.900

40.547

39.647

Регион Косово и Метохија

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године, не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС бр. 281/2016