Просечна зарада исплаћена у септембру 2015. године износи 60.503 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у августу 2015. године, номинално је мања за 1,7%, а реално за 1,7%.

 Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2015. године износи 43.925 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у августу  2015. године, номинално је мања за 1,6%, а реално за 1,6%.

  – Просечна зарада исплаћена у септембру 2015. године номинално је мања за 0,5%, а реално за 1,9% од просечне зараде исплаћене у септембру 2014. године.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2015. године номинално је мања за 0,1%, а реално за 1,5% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2014. године.

– Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–септембар 2015. године, у поређењу са просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–септембар 2014. године, номинално је мања за 0,7%, а реално за 2,1%.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–септембар 2015. године, номинално је мања за 0,4, а реално за 1,8% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–септембар 2014. године.

Саопштење РЗС 285/2015

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, септембар 2015.

РСД

Регион

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

IX

I – IX

IX

I – IX

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

60.503

60.162

43.925

43.725

СРБИЈА – СЕВЕР

67.112

66.940

48.803

48.735

Београдски регион

75.578

74.811

55.116

54.537

Регион Војводине

57.786

58.269

41.848

42.344

СРБИЈА – ЈУГ

51.712

51.068

37.437

37.003

Регион Шумадије и Западне Србије

50.602

50.231

36.757

36.493

Регион Јужне и Источне Србије

53.054

52.071

38.261

37.614

Регион Косово и Метохија