Просечна зарада исплаћена у септембру 2014. године износи 60.803 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у августу 2014. години, номинално је мања за 3,5%, а реално за 4,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2014. износи 43.975 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у августу 2014, номинално је мања за 3,6%, а реално за 4,3%.

 

Септембар 2014.

Просечна зарада исплаћена у септембру 2014. године номинално је већа за 2,8%, а реално за 0,7% од просечне зараде исплаћене у септембру 2013. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2014. године номинално је већа за 2,6%, а реално за 0,5% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2013. године.

 

Јануар–септембар 2014.

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–септембар 2014. године, у поређењу с  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–септембар 2013. године, номинално је већа за 1,5%, а реално је мања за 0,6%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–септембар 2014, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–септембар 2013, номинално је већа за 1,7%, а реално је мања за 0,4%.

По регионима, у месецу септембру 2014. исплаћене су просечне зараде у износима:

Ниво

Зарада

Зарада без пореза и доприноса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

60.803

43.975

СРБИЈА – СЕВЕР

67.635

48.977

Београдски регион

75.096

54.452

Регион Војводине

59.282

42.848

СРБИЈА – ЈУГ

51.626

37.257

Регион Шумадије и Западне Србије

51.064

36.908

Регион Јужне и Источне Србије

52.315

37.685

Регион Косово и Метохија

Саопштење Републичког завода за статистику, број 288 од 24.10.2014.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).