Просечна зарада исплаћена у октобру 2016. године износи 62.414 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у септембру 2016. године, номинално је мања за 2,7% и реално је мања за 3,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у октобру 2016. године, износи 45.281 динар. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса, исплаћеном у септембру 2016. године, номинално је мања за 2,7% и реално је мања за 3,4%.

– Просечна зарада исплаћена у октобру 2016. године номинално је већа за 2,7% и реално је већа за 1,2% од просечне зараде исплаћене у октобру 2015. године.

– Просечна зарада, без пореза и доприноса, исплаћена у октобру 2016. године, номинално је већа за 2,6% и реално је већа за 1,1% у односу на просечну зараду, без пореза и доприноса, исплаћену у октобру 2015. године.

– Просечна зарада исплаћена у периоду јануар – октобар 2016. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар – октобар 2015. године, номинално је већа за 3,8%, а реално је већа за 2,8%.

– Просечна зарада, без пореза и доприноса, исплаћена у периоду јануар – октобар 2016. године, номинално је већа за 3,7% и реално је већа за 2,7% у односу на просечну зараду, без пореза и доприноса, исплаћену у периоду јануар – октобар 2015. године.

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, октобар 2016.

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

X/2016

I-X/2016

X/2016

I-X/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

62.414

62.496

45.281

45.393

СРБИЈА – СЕВЕР

69.110

69.379

50.187

50.471

Београдски регион

77.752

77.959

56.530

56.782

Регион Војводине

60.060

60.280

43.543

43.779

СРБИЈА – ЈУГ

53.476

53.302

38.734

38.608

Регион Шумадије и Западне Србије     

52.544

52.008

38.145

37.769

Регион Јужне и Источне Србије       

54.598

54.870

39.443

39.626

Регион Косово и Метохија

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС бр. 308/2016