Просечна зарада исплаћена у октобру 2014. године износи 61.963 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у септембру 2014. години, номинално је већа за 1,9%, а реално за 2,1%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2014. године износи 44.938 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у септембру 2014, номинално је већа за 2,2%, а реално за 2,4%. 

Октобар 2014.

Просечна зарада исплаћена у октобру 2014. године номинално је већа за 3,1%, а реално за 1,3% од просечне зараде исплаћене у октобру 2013. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2014. године номинално је већа за 3,0%, а реално за 1,2% од просечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у октобру 2013. године.

Јануар–октобар 2014.

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–октобар 2014. године, у поређењу с  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–октобар 2013. године, номинално је већа за 1,6%, а реално је мања за 0,5%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–октобар 2014. године, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–октобар 2013. године, номинално је већа за 1,8%, а реално је мања за 0,3%.

По регионима, у месецу октобру 2014. исплаћене су просечне зараде у износима:

Ниво

Зарада

Зарада без пореза и доприноса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

61.963

44.938

СРБИЈА – СЕВЕР

69.012

50.091

Београдски регион

76.385

55.331

Регион Војводине

60.923

44.343

СРБИЈА – ЈУГ

52.498

38.017

Регион Шумадије и Западне Србије

51.905

37.667

Регион Јужне и Источне Србије

53.217

38.442

Регион Косово и Метохија