Просечна бруто зарада исплаћена у новембру 2016. године износи 63.061 динар. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у новембру 2016. године износи 45.767 динарa.

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 1,0% и реално је већа за 1,1%, док је просечна нето зарада номинално већа за 1,1% и реално је већа за 1,2%.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 3,5% и реално је већа за 2,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 3,6% и реално је већа за 2,1%. 

     

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, у новембру 2016.

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

XI/2016

I-XI/2016

XI/2016

I-XI/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

63.061

62.548

45.767

45.427

СРБИЈА – СЕВЕР

70.098

69.444

50.922

50.512

Београдски регион

78.598

78.017

57.191

56.819

Регион Војводине

61.211

60.366

44.369

43.833

СРБИЈА – ЈУГ

53.647

53.333

38.868

38.632

Регион Шумадије и Западне Србије     

52.440

52.047

38.067

37.796

Регион Јужне и Источне Србије       

55.095

54.890

39.829

39.645

Регион Косово и Метохија

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС бр. 340/2016