Просечна зарада у Републици Србији исплаћена у новембру 2015. године износи 60.913 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у октобру 2015. године, номинално је већа за 0,2% и реално је већа за 0,3%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2015. године износи 44.166 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у октобру 2015. године, номинално је већа за 0,1% и реално је већа за 0,2%.

● Просечна зарада исплаћена у новембру 2015. године номинално је мања за 0,1% и реално је мања за 1,4% од просечне зараде исплаћене у новембру 2014. године.

● Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2015. године номинално је мања за 0,1% и реално је мања за 1,4% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2014. године.

● Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–новембар 2015. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–новембар 2014. године, номинално је мања за 0,8%, а реално је мања за 2,2%.

● Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–новембар 2015. године, номинално је мања за 0,5% и реално је мања за 1,9% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-новембар 2014. године.

Саопштење РЗС 346/2015

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, новембар 2015.

Регион

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

XI

I – XI

XI

I – XI

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

60.913

60.284

44.166

43.800

СРБИЈА – СЕВЕР

67.562

67.050

49.048

48.791

Београдски регион

74.694

74.906

54.309

54.577

Регион Војводине

59.775

58.410

43.304

42.428

СРБИЈА – ЈУГ

52.142

51.232

37.726

37.124

Регион Шумадије и Западне Србије

51.595

50.426

37.447

36.638

Регион Јужне и Источне Србије

52.806

52.199

38.065

37.707

Регион Косово и Метохија