Просечна зарада исплаћена у марту 2016. године износи 63.029 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у фебруару 2016. године, номинално је већа за 2,9% и реално је већа за 3,0%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2016. године износи 45.870 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у фебруару 2016, номинално је већа за 3,2% и реално је већа за 3,3%.

Просечна зарада исплаћена у марту 2016. године номинално је већа за 6,6% и реално је већа за 6,0% од просечне зараде исплаћене у марту 2015. године;

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2016. године номинално је већа за 6,4% и реално је већа за 5,8% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2015. године;

– Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–март 2016. године, у поређењу са просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–март 2015. године, номинално је већа за 4,5%, а реално је већа за 3,0%.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–март 2016. године, номинално је већа за 4,5 и реално је већа за 3,0% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–март 2015. године.
 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, март 2016.

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

III/2016

I–III/2016

III/2016

I–III/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

63.029

60.034

45.870

43.596

СРБИЈА – СЕВЕР

70.220

66.495

51.192

48.347

Београдски регион

79.380

75.141

57.973

54.699

Регион Војводине

60.566

57.169

44.045

41.496

СРБИЈА – ЈУГ

53.356

51.433

38.712

37.270

Регион Шумадије и Западне Србије     

52.107

50.101

37.901

36.409

Регион Јужне и Источне Србије       

54.882

53.050

39.702

38.314

Регион Косово и Метохија

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 99/2016