Просечна зарада исплаћена у марту 2015. године износи 59.141 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у фебруару 2015. години, номинално је већа за 0,3% и реално је мања за 0,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2015. године износи 43.121 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у фебруару  2015. године, номинално је већа за 0,9%, а реално за 0,2%.

 – Просечна зарада исплаћена у марту 2015. године номинално је мања за 1,1%, а реално за 2,9% од просечне зараде исплаћене у марту 2014. године.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2015. године номинално је мања за 0,8%, а реално за 2,6% од просечне зараде без пореза и доприноса, исплаћене у марту 2014. године.

 –  Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–март 2015. године, у поређењу с  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–март 2014. године, номинално је мaњa за 0,4%, а реално за 1,3%.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–март 2015. године, номинално је мања за 0,3%, а реално за 1,2% од просечне зараде без пореза и доприноса, исплаћене у периоду јануар–март 2014. године.

 

Саопштење РЗС 101/2015

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, март 2015.

                                                    

РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

III 2015

I–III 2015

III 2015

I–III 2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

59.141

57.453

43.121

41.725

СРБИЈА – СЕВЕР

66.483

63.704

48.567

46.318

Београдски регион

74.571

70.840

54.547

51.567

Регион Војводине

57.568

55.806

41.975

40.507

СРБИЈА – ЈУГ

49.267

49.043

35.797

35.546

Регион Шумадије и Западне Србије

49.066

48.237

35.713

35.058

Регион Јужне и Источне Србије

49.505

50.017

35.897

36.136

Регион Косово и Метохија