Просечна зарада исплаћена у мају 2016. године износи 60.520
динара. У односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2016. године, номинално
је мања за 10,3%, a реалнo за 10,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају
2016. године износи 43.951 динар. У поређењу са просечном зарадом без пореза и
доприноса исплаћеном у априлу 2016. године, номинално је мања за 10,8% и реално
је мања за 10,9%.

Пад зарада исплаћених у мају, у односу на април 2016.
године, резултат је пре свега динамике исплата. Наиме, крајем априла су, због
ускршњих и првомајских празника, исплаћене и зараде које би иначе биле
исплаћене почетком маја. Поред тога, у априлу је извршена исплата бонуса за први
квартал 2016. године, што је такође утицало на пад зарада исплаћених у мају.

• Просечна зарада исплаћена у мају 2016. године номинално је
већа за 0,1%, а реално је мања за 0,6% од просечне зараде исплаћене у мају
2015. године.

• Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају
2016. године номинално је на истом нивоу, а реално је мања за 0,7% у односу на
просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2015. године.

• Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–мај 2016.
године, у поређењу са просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–мај 2015.
године, номинално је већа за 4,3% и реално је већа за 3,2%.

• Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду
јануар–мај 2016. године, номинално је већа за 4,3 и реално је већа за 3,2% у
односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–мај
2015. године.

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике
Србије, мај 2016.

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

V/2016

I-V/2016

V/2016

I-V/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

60.520

61.633

43.951

44.809

СРБИЈА – СЕВЕР

66.878

68.540

48.629

49.919

Београдски регион

76.048

76.924

55.508

56.078

Регион Војводине

57.212

59.574

41.378

43.333

СРБИЈА – ЈУГ

52.002

52.408

37.682

37.984

Регион Шумадије и Западне
Србије

51.116

51.166

37.161

37.192

Регион Јужне и Источне
Србије

53.079

53.916

38.316

38.945

Регион Косово и Метохија

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не
располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату
података за Републику Србију (укупно).


Саопштење РЗС бр. 161/2016