Просечна зарада исплаћена у мају 2015. године у Републици Србији износи 60.487 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2015. године, номинално је мања за 3,3%, а реално за 3,0%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године износи 43.964 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у априлу 2015. године, номинално је мања за 3,6%, реално за 3,3%.
Просечна зарада исплаћена у мају 2015. године номинално је мања за 0,8%, а реално за 2,3% од просечне зараде исплаћене у мају 2014. године.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године номинално је мања за 0,5%, реално за 2,0% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2014. године.
Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–мај 2015. године, у поређењу с просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–мај 2014. године, номинално је мaњa за 0,6%, а реално за 1,8%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–мај 2015. године, номинално је мања за 0,4%, реално за 1,6% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–мај 2014. године.

Саопштење РЗС 163/2015

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, мај 2015.

РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

V

I- V

V

I- V

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

60.487

59.098

43.964

42.966

СРБИЈА – СЕВЕР

67.069

65.792

48.828

47.925

Београдски регион

76.127

73.341

55.516

53.478

Регион Војводине

57.202

57.481

41.543

41.811

СРБИЈА – ЈУГ

51.590

50.070

37.391

36.278

Регион Шумадије и Западне Србије

51.073

49.292

37.122

35.810

Регион Јужне и Источне Србије

52.198

51.004

37.708

36.839

Регион Косово и Метохија