Просечна зарада исплаћена у јуну 2016. године износи 64.019 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у мају 2016. године, номинално је већа за 5,8%, а реално за 5,7%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2016. године износи 46.450 динарa. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у мају 2016. године, номинално је већа за 5,7%, а реално за 5,6%.

● Просечна зарада исплаћена у јуну 2016. године номинално је већа за 4,4%, а реално за 4,1% од просечне зараде исплаћене у јуну 2015. године.

● Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2016. године номинално је већа за 4,2%, а реално за 3,9% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2015. године.

● Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–јун 2016. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–јун 2015. године, номинално је већа за 4,3%, а реално за 3,3%.

● Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–јун 2016. године, номинално је већа за 4,3%, а реално за 3,3% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–јун 2015. године.

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, јун 2016.

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

VI/2016

I-VI/2016

VI/2016

I-VI/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

64.019

62.034

46.450

45.085

СРБИЈА – СЕВЕР

70.614

68.889

51.344

50.159

Београдски регион

78.653

77.213

57.227

56.270

Регион Војводине

62.157

60.012

45.154

43.642

СРБИЈА – ЈУГ

55.211

52.879

39.914

38.308

Регион Шумадије и Западне Србије     

53.011

51.476

38.388

37.394

Регион Јужне и Источне Србије       

57.883

54.583

41.768

39.419

Регион Косово и Метохија

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС бр. 197/2016