Просечна зарада исплаћена у јуну 2015. године у Републици Србији износи 61.302 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у мају 2015. године, номинално је већа за 1,3% а реално за 0,8%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2015. године износи 44.583 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у мају 2015. године, номинално је већа за 1,4%, реално за 0,9%.
Просечна зарада исплаћена у јуну 2015. године номинално је мања за 1,1% и реално је мања за 2,9% од просечне зараде исплаћене у јуну 2014. године.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2015. године номинално је мања за 0,7% и реално је мања за 2,6% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2014. године.
Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–јун 2015. године, у поређењу са просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–јун 2014. године, номинално је мaњa за 0,7%, а реално је мања за 2,0%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–јун 2015. године, номинално је мања за 0,4 и реално је мања за 1,7% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–јун 2014. године.
Саопштење РЗС 197/2015
Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, јун 2015. РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

VI

I- VI

VI

I- VI

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

61.302

59.463

44.583

43.234

СРБИЈА – СЕВЕР

68.142

66.181

49.645

48.210

Београдски регион

76.850

73.922

56.067

53.906

Регион Војводине

58.556

57.659

42.576

41.938

СРБИЈА – ЈУГ

52.127

50.412

37.793

36.530

Регион Шумадије и Западне Србије

51.618

49.674

37.525

36.092

Регион Јужне и Источне Србије

52.718

51.293

38.104

37.053

Регион Косово и Метохија