Просечна зарада исплаћена у јулу 2016. године износи 63.699 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у јуну 2016. године, номинално је мања за 0,5% и реално је мања за 0,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2016. године износи 46.280 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у јуну 2016. године, номинално је мања за 0,4%, а реално за 0,3%.

• Просечна зарада исплаћена у јулу 2016. године номинално је већа за 1,6%, а реално за 0,4% од просечне зараде исплаћене у јулу 2015. године.

• Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2016. године номинално је већа за 1,5%, а реално за 0,3% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2015. године.

• Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–јул 2016. године, у поређењу са просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–јул 2015. године, номинално је већа за 3,9% и реално је већа за 2,9%.

• Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–јул 2016. године, номинално је већа за 3,9%, а реално за 2,9% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–јул 2015. године.

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, јул 2016.

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

VII/2016

I-VII/2016

VII/2016

I-VII/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

63.699

62.274

46.280

45.257

СРБИЈА – СЕВЕР

70.641

69.142

51.412

50.339

Београдски регион

79.565

77.550

58.036

56.523

Регион Војводине

61.247

60.191

44.438

43.757

СРБИЈА – ЈУГ

54.420

53.101

39.420

38.468

Регион Шумадије и Западне Србије     

53.116

51.713

38.564

37.562

Регион Јужне и Источне Србије       

56.003

54.787

40.459

39.569

Регион Косово и Метохија