Просечна зарада исплаћена у јануару 2016. године износи 55.763 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2015. години, номинално је мања за 21,2% и реално је мања за 21,7%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2016. године износи 40.443 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у децембру 2015. године, номинално је мања за 21,4% и реално је мања за 21,9%.
Просечна зарада исплаћена у јануару 2016. године номинално је већа за 2,9% и реално је већа за 0,5% од просечне зараде исплаћене у јануару 2015. године.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена јануару 2016. године номинално је већа за 2,9% и реално је већа за 0,5% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2015. године.
 

Саопштење РЗС 39/2016

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, јануар 2016.

                                                                                                                                               РСД

 

Зараде

 

Зараде без пореза и доприноса

I 2016

I 2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

55.763

40.443

СРБИЈА – СЕВЕР

61.233

44.466

Београдски регион

69.585

50.585

Регион Војводине

52.094

37.771

СРБИЈА – ЈУГ

48.541

35.129

Регион Шумадије и Западне Србије     

47.173

34.272

Регион Јужне и Источне Србије       

50.198

36.167

Регион Косово и Метохија