Просечна зарада исплаћена у јануару 2015. године износи 54.208 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2014. години, номинално је мања за 21,1%, а реално за 20,9%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2015. године износи 39.285 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у децембру 2014. године, номинално је мања за 21,4%, а реално за 21,2%.

Просечна зарада исплаћена у јануару 2015. године номинално је већа за 3,4%, реално за 3,3%, од просечне зараде исплаћене у јануару 2014. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена јануару 2015. године номинално је већа за 3,5%, а реално за 3,4%, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2014. године.

Просечне зараде у јануару 2015. године по регионима

Саопштење РЗС 42/2015

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Ниво

Зарада

Зарада без пореза и доприноса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

54.208

39.285

СРБИЈА – СЕВЕР

59.390

43.058

Београдски регион

66.392

48.207

Регион Војводине

51.619

37.344

СРБИЈА – ЈУГ

47.230

34.204

Регион Шумадије и Западне Србије

45.825

33.313

Регион Јужне и Источне Србије

48.939

35.289

Регион Косово и Метохија