Просечна зарада исплаћена у фебруару 2015. године износи 58.992 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у јануару 2015. години, номинално је већа за 8,8% и реално је већа за 7,8%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2015. године износи 42.749 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у јануару 2015. године, номинално је већа за 8,8% и реално је већа за 7,8%.

Просечна зарада исплаћена у фебруару 2015. године номинално је мања за 3,0% и реално је мања за 3,8% од просечне зараде исплаћене у фебруару 2014. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2015. године номинално је мања за 3,0% и реално је мања за 3,8% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2014. године.

 

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–фебруар 2015. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–фебруар 2014. године, номинално је мaњa за 0,1%, а реално је мања за 0,5%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–фебруар 2015. године, номинално је иста као и просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–фебруар 2014. године, а реално је мања за 0,4%.

Саопштење РЗС 75/2015

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).