Просечна зарада исплаћена у децембру 2014. године износи 68.739 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у новембру 2014. години, номинално је већа за 12,7%, a реално за 13,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2014. године износи 49.970 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у новембру 2014. године, номинално је већа за 13,0%, a реално за 13,5%.


Децембар 2014.

Просечна зарада исплаћена у децембру 2014. године номинално је мања за 1,9%, a реално за 3,5% од просечне зараде исплаћене у децембру 2013. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена децембру 2014. године номинално је мања за 1,7%, a реално за 3,3% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2013. године.

Јануар–децембар 2014.

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–децембар 2014. године, у поређењу са просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–децембар 2013. године, номинално је већа за 1,2%, а реално је мања за 1,7%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–децембар 2014. године, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–децембар 2013. године, номинално је већа за 1,4%, а реално је мања за 1,5%.

По регионима, у месецу децембру 2014. исплаћене су просечне зараде у износима:

Ниво

Зарада

Зарада без пореза и доприноса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

68.739

49.970

СРБИЈА – СЕВЕР

77.635

56.472

Београдски регион

86.075

62.817

Регион Војводине

68.280

49.438

СРБИЈА – ЈУГ

56.844

41.277

Регион Шумадије и Западне Србије

56.952

41.493

Регион Јужне и Источне Србије

56.711

41.010

Регион Косово и Метохија

Саопштење РЗС 14/2015

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).