Просечна зарада исплаћена у августу 2015. износи 61.538 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у јулу 2015, номинално је мања за 1,8%, а реално за 2,7%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2015. године износи 44.630 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у јулу  2015, номинално је мања за 2,1%, а реално за 3,0%.

– Просечна зарада исплаћена у августу 2015. године номинално је мања за 2,3% и реално је мања за 4,3% од просечне зараде исплаћене у августу 2014. године.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2015. године номинално је мања за 2,1% и реално је мања за 4,1% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2014. године.

– Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–август 2015. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–август 2014. године, номинално је мања за 0,8%, а реално за 2,2%.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–август 2015. године, номинално је мања за 0,5 и реално је мања за 1,9% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–август 2014. године.

Саопштење РЗС 255/2015

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, август 2015.

                                                                                                                                                    РСД

Регион

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

VIII

I – VIII

VIII

I – VIII

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

61.538

60.120

44.630

43.700

СРБИЈА – СЕВЕР

68.249

66.919

49.547

48.727

Београдски регион

76.217

74.716

55.399

54.466

Регион Војводине

59.476

58.328

43.104

42.405

СРБИЈА – ЈУГ

52.618

50.988

38.095

36.949

Регион Шумадије и Западне Србије

51.979

50.185

37.701

36.460

Регион Јужне и Источне Србије

53.386

51.950

38.569

37.534

Регион Косово и Метохија