Просечна зарада исплаћена у априлу 2016. године износи 67.464 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у марту 2016. године, номинално је већа за 7,0% и реално је већа за 6,6%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2016. године износи 49.249 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у марту 2016. године, номинално је већа за 7,4% и реално је већа за 7,0%.
Раст зарада исплаћених у априлу, у односу на март 2016. године, резултат је како динамике исплата, тако и исплате годишњих и кварталних бонуса. Наиме, због ускршњих и првомајских празника, крајем априла су исплаћене и зараде које би иначе биле исплаћене почетком маја.
– Просечна зарада исплаћена у априлу 2016. године номинално је већа за 7,9% и реално је већа за 7,5% од просечне зараде исплаћене у априлу 2015. године.
– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2016. године номинално је већа за 8,0% и реално је већа за 7,6% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2015. године.
– Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–април 2016. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–април 2015. године, номинално је већа за 5,4%, а реално је већа за 4,2%.
– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–април 2016. године, номинално је већа за 5,4 и реално је већа за 4,2% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-април 2015. године.
 
Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, април 2016.
                                                                                                                                               РСД
  

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

IV/2016

I-IV/2016

IV/2016

I-IV/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

67.464

61.914

49.249

45.026

СРБИЈА – СЕВЕР

76.219

68.962

55.834

50.247

Београдски регион

83.095

77.144

60.742

56.221

Регион Војводине

68.946

60.179

50.643

43.834

СРБИЈА – ЈУГ

55.707

52.510

40.404

38.060

Регион Шумадије и Западне Србије     

54.375

51.179

39.545

37.200

Регион Јужне и Источне Србије       

57.327

54.127

41.450

39.103

Регион Косово и Метохија

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС бр. 126/2016